Chat with us, powered by LiveChat

KOL GERME AMELİYATI (BRAKİOPLASTİ)

1KOL GERME AMELİYATI NEDİR?
Kol germe ameliyatının diğer adı olan “brakioplasti”, kol (brakio) ve biçimlendirme (plasti) kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır ve kol estetiği olarak da adlandırılabilmektedir. Fazlalık olan cilt ve yağ dokusunun alınıp alttaki dokuların sıkılaştırılmasıyla kolların üst kısımlarının yeniden biçimlendirildiği ve kolların üst bölümlerine daha orantılı ve daha sıkı bir görünüm kazandıran kozmetik bir cerrahi işlemdir.
2KOL GERME AMELİYATI YAPTIRMA NEDENLERİ NELERDİR?
Sağlıklı bir yaşam tarzı, diyet ve egzersiz programlarına rağmen, bazı kişiler, kollarının görünümünden memnun olmamaktadır. Kol germe işlemi uygulanan kişiler genellikle aşağıdaki durumlardan en az birinden şikayet etmektedir:

Ciltte gevşeme

Orantısız büyük kollar

Vücudun üst ve alt kısmına uygun bedenlerde giysi bulma güçlüğü

Cildin sarkmasına çözüm olmayan egzersizler

Kilo kaybıyla ortaya çıkan cilt sarkmaları ve bollanmalar

Özgüvenini kaybetmek

3KOL GERME AMELİYATI KİMLERE YAPILABİLİR?
Kollarınızın sarkık olması durumunda; kol germe, kesinlikle daha genç bir görünüm kazandırabilir. Kollarının daha biçimli olmasını arzulayan kişiler bu işlem için iyi birer adaydır. Bununla birlikte, bu işlem için belirli şartların karşılanması gerekir ve bazı hastalar, bu işlem için daha uygundur. Aşağıdaki durumların görülmesi halinde, ideal bir kol germe ameliyatı adayısınız demektir:

Nispeten sabit bir vücut ağırlığına sahip olmak ve aşırı fazla kilolu olmamak

Üst kol bölgesindeki deride istenmeyen gevşemeler olması

Genel olarak sağlıklı olmak

Psikolojik olarak sağlıklı olmak

Son zamanlarda çok kilo vermiş olmak ve deri fazlalıklarından kurtulmak istemek

İşlem sonrasında sağlıklı bir diyet ve egzersiz programına uymayı taahhüt etmek

İyileşmeyi engelleyecek veya cerrahi riskini artıracak tıbbi koşullara sahip olmamak

Sigara kullanmamak ya da sigarayı bırakmış olmak

İşlem hakkında gerçekçi beklentilere sahip olmak

4AMELİYATTAN ÖNCE NELER YAPMALIYIM?
Ameliyattan önce hastanın gerçekleştirilecek işlem için yeterince sağlıklı olduğundan emin olmak için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Sigara ve alkolden birkaç hafta uzak durulması

Kapsamlı tıbbi testlerin yapılması

Beden ağırlığının sabit tutulması

Kan sulandırıcıların tüm türlerinin alınmasından kaçınılması

Komplikasyonlara yani istenmeyen durumlara neden olabileceğinden diğer tüm ilaçların ayrıntılı olarak gözden geçirilmesi

İşlem günü gece yarısından sonra bir şey yenmemesi ve içilmemesi

Uykusuz kalmamak

5KOL GERME AMELİYATI TÜRLERİ NELERDİR?
Kişilerin ihtiyaçlarını gözeterek gerçekleştirilecek kol germe ameliyatını yapmak için iki ana teknik bulunmaktadır. İşlemin türü, beden tipine ve bireylerin elde etmek istedikleri sonuçlara göre farklılıklar gösterir ve bu nedenle, kol germe işleminde kullanılan teknikler yağ, cilt ve doku fazlalıklarının alınması için gerçekleştirilecek kesinin biçimine ve boyutuna göre sınıflandırılırlar.

Mini Kol Germe

Mini Kol Germe, “Kısmi” veya “Minimal Kesili Kol Germe” olarak da bilinir. Bu işlemde, kolu sıkılaştırmak amacıyla fazla deri ve yağ dokusunun sadece küçük miktarda alınacağı ve diğer işlemlere göre daha kısa olan bir kesi koltuk altında oluşturulur. Egzersiz ve diyet yoluyla meydana gelen kilo kaybından sonra yaşlanmaya bağlı olarak az miktarda deri fazlalığı oluşan hastalar için idealdir.

Üst Kol Germe

Üst kol germe ameliyatı, “geleneksel brakioplasti” ya da “geleneksel kol estetiği” olarak da bilinir. Standart işlemde, koltuk altından dirseğe uzanan bir kesi oluşturulur. Doğal yaşlanma sürecine bağlı olarak hızlı kilo kaybının ve cildin esnekliğinde bozulmanın sonucu olarak ciddi miktarda deri ve yağ dokusu fazlalığı oluşan hastalar için idealdir. Bu işlemde, kol şeklinde kayda değer bir dönüşüm sağlanır. Bu işlem, uygulanan bariatrik cerrahi sonrasında hızlı kilo vermeye bağlı olarak ciltlerinde sarkma gelişen hastalara da sıklıkla uygulanmaktadır.
6MEDIEXPERT KOL GERME İŞLEMİNİN AŞAMALARI NELERDİR?
Genel olarak aşağıdaki aşamalar uygulanır. MediExpert'in cerrahı, ameliyat öncesinde kendisine danıştığınızda bu aşamaların ayrıntılarını size açıklayacaktır.

ANESTEZİ VERİLMESİ

Klasik bir kol germe işlemi genel anestezi altında yapılır. Bununla birlikte, bazı durumlarda damar içinden verilen yatıştırıcı ilaçlarla sedasyon da uygulanır veya zaman zaman ikisi birlikte uygulanabilir. MediExpert'in cerrahı size en iyi çözümü sağlayacaktır.

BAŞLANGIÇ KESİLERİ

Kesi teknikleri, hastaların gereksinimlerine, yapılacak olan kol germe işleminin türüne ve düzeltmenin derecesine bağlı olarak uygulanacakları alan veya alanlara göre farklılık gösterir. Tipik bir kol germe işleminde koltuk altında bir kesi oluşturularak aşağıya doğru, bazen dirseğe kadar uzatılır. MediExpert cerrahı, oluşturulan bu kesilerden yararlanarak önce cilt altındaki dokuları sıkılaştırır, daha sonra yağ ve deri fazlalıklarını alır ve kolun görünümünü düzeltmek amacıyla geride kalan deriyi yeniden biçimlendirir. Hastanın ihtiyaçlarına bağlı olarak, kesiler daha sınırlı bölgelerde daha da küçük gerçekleştirilebilir. Oluşturulan kesilerin boyutu, mevcut deri fazlalığının miktarına ve işlemin kapsamına bağlı olarak değişecektir.

KESİLERİN KAPATILMASI

Kesiler, daha sonra alttaki dokulara atılan derin destek dikişleriyle kapatılır ve böylelikle yeni biçim verilen vücut hatlarının kesiler iyileştikten sonra sarkmaması amaçlanır
7KOL GERME İŞLEMİNİN YARARLARI NELERDİR?

Gevşek cilt sıkılaştırılır

Kilo kaybı sonrasında oluşan cilt fazlalığı ortadan kaldırılır

Güvenli, hızlı ve uzun ömürlü sonuçlar alınır

Kollar daha ince, daha pürüzsüz, daha hafif ve daha sıkı bir hal alır

Daha iyi ve gençleşmiş bir görünüm elde edilir

Genel görünümdeki iyileşme psikoloji üzerinde olumlu etki gösterebilir

Kişinin bedenine duyduğu güven ve kendine güveni yenilenir

Kıyafet seçenekleri fazlalaşır

8KOL GERME İŞLEMİ NE KADAR SÜRER?
Kol germe işlemi, genellikle ameliyatın büyüklüğüne bağlı olarak, 2-4 saat sürer. Başka bir işlemle birleştirildiğinde; bu süre daha uzun olabilir.
9BU İŞLEM SADECE KADINLAR İÇİN MİDİR?
Hastaların yaklaşık %98'i kadın olmasına rağmen, bu işlem erkeklerde de yapılmaktadır. Kol germe, nispeten daha ileri yaştaki kadınlar arasında çok popülerdir. İstatistik verilere göre MediExpert'in kadın hastalarının yarısından fazlası 55 yaş üzerindedir.
10KOL GERME İŞLEMİ AĞRI VERİR Mİ?
İşlem, genel anestezi altında yapıldığından bireyler işlem sırasında herhangi bir ağrı hissetmezler. Her ne kadar ameliyat sonrasında oluşabilecek ağrı kişiye bağlı olarak değişebilse de genellikle hastalarda işlemden sonra genellikle çok az ağrı gelişmektedir. Bu ağrı, olası herhangi bir rahatsızlığı azaltmak için reçete edilen ağrı kesici ilaçlarla yönetilebilmekte ve ağrının üstesinden gelinmektedir. Hastalar ağrı kesicileri genellikle 5-7 gün arasında kullanırlar.
11KOL GERME SONRASINDA YARA İZİ KALIR MI?
Tüm ameliyatlardan sonra belli bir dereceye kadar iz kalmaktadır ve tam bir kol germe ameliyatının hiç iz bırakmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir. MediExpert cerrahları, kesileri mümkün olduğu kadar gizli kalacakları yerlerde oluşturarak, yara izlerinin görünür olma düzeyini mümkün olduğunca düşürmeye öncelik verir; böylelikle, izler, giysiler tarafından kolayca gizlenebilir. Mini kol germe işleminden sonra kol vücutla birleştirildiğinde iz kolayca gizlenmektedir; oysa üst kol germe işleminde, alınacak derinin miktarına bağlı olarak oluşturulacak kesi dirseğe doğru uzanacağından, yara izinin saklanması daha zordur. Bununla birlikte, günümüzün modern kozmetik dünyasında, yara izlerini olabildiğince en aza indirmek için en ileri teknoloji ürünü yöntemlerle kesiler oluşturulmaktadır. Ayrıca, yara izleriyle ilgili duyulan rahatsızlığın giderilmesi için, izler bir miktar makyajla kapatılabilir. Nihayetinde, başlangıçta kırmızı olan bu izler, ameliyattan 6 ay sonra neredeyse yok olmaktadır. Bununla birlikte, izlerin tamamen iyileşmesi 1-2 yıl kadar sürebilir. Kesi iyileştikten sonra, baskı uygulama terapisi ile silikon uygulaması önerilir. Yara izinin iyileşme süresine bakılmaksızın, çoğu hasta, kol germe işleminin faydalarının, işlemin geride bıraktığı yara izlerinden çok daha ağır bastığı kanaatindedir.
12İYİLEŞME DÖNEMİ NE KADAR SÜRER?
Hastaların çoğunda deneyimlendiği haliyle, kol germe işleminin beklenenden daha az ağrıya neden olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, ameliyatta sadece deri ve yağ dokusuna müdahale edilmesi; buna karşılık, kaslara hiç müdahale yapılmamasıdır. Bu nedenle, kol germe işlemi, kasları etkileyen diğer işlemlerin çoğundan daha rahat bir ameliyat olarak kabul edilir. Olası herhangi bir rahatsızlığı azaltmak için, reçete edilen ağrı kesiciler ve bası uygulayan giysilerin kullanılması sayesinde ameliyattan sonra sıklıkla ortaya çıkan şişlikler ve çürükler azaltılır. Ameliyattan hemen sonra ellerinizi yanınızda tutarak yürümeniz mümkün olacaktır ve etkili bir kan dolaşımı sağlamak için bunu gerçekleştirmeniz önemlidir; bununla birlikte, birkaç gün süreyle kolların omuz seviyesinin üstüne kaldırılmaması gerektiği unutulmamalıdır.
13KOL GERME SONRASINDA HASTANEDE KALMAM GEREKİR Mİ?
Genellikle bu işlem "ayaktan tedavi" sınıfında yer aldığından hastanede yatmaya gerek yoktur. Ancak, en az bir gece veya iki gece yanınızda bir refakatçinin kalması gerekir. Bu nedenle, birisinin sizi hastaneden aldığından emin olmamız ya da sizi evinize ya da otelinize şoförle birlikte göndermemiz gerekmektedir.
14NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYABİLİRİM?
Genellikle 7-10 gün süre ile çalışılmaması önerilir. Ancak, ağır çalışma koşulları olan işlerde 14-18 gün işe gidilmemesi önerilmektedir.
15SPOR YAPMAYA NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM?
Genellikle zorlu fiziksel aktivitelere işlemden ancak 4-5 hafta sonra başlanması önerilir.
16İŞLEMDEN SONRA ARAÇ SÜREBİLİR MİYİM?
Ameliyatı takip eden 7-10 gün boyunca sürüşten kaçınılmalı ve kolun ağrı çekmeden direksiyonu kolayca çevirebileceği zamana kadar beklenmelidir.
17YAĞ ALDIRMA (LIPOSUCTION), KOL GERME YERİNE UYGULANACAK BİR SEÇENEK OLABİLİR Mİ?
Yağ aldırma (liposuction), kol germe ameliyatı ile elde edilecek yararları kendi başına sağlayamaz. Bunun nedeni, yağ aldırmanın, üst kol boyunca oluşan yağ fazlalıklarının alınması için uygun bir prosedür olması, ancak deri dokusu fazlalıklarına ve sarkmalarına yağ aldırma işlemiyle müdahale edilememesidir. Bunlara karşılık kol germe işlemi ise, ciltteki sarkmaların üstesinden gelerek kolları sıkılaştırmak için çok etkili bir yöntemdir. Yağ aldırma (liposuction), bazen kol germe ameliyatı ile de birlikte yapılabilmektedir.
18DİKİŞLER NE ZAMAN ALINIR?
Dikişler, yapılan kol germe tipine bağlı olarak genellikle işlemden 7-10 gün sonra alınacaktır. Morarmaları ve şişmeleri en az düzeye indirebilmek için kol, steril pansuman malzemeleri ile kapatılacak ve daha sonra bası uygulayan bir malzeme kol üzerine uygulanacaktır.
19OLASI YAN ETKİLER VE KOMPLİKASYONLAR (İSTENMEYEN DURUMLAR) NELERDİR?
Kol germe, genellikle çok güvenli bir kozmetik işlemdir. Kol germe işleminin riskleri çok nadir gerçekleşmesine rağmen, tüm ameliyatlar komplikasyon riski taşır. Morarmalar, yara izi ve şişlik sık görülürken, kol germe işlemiyle ilişkili diğer bazı olası yan etkiler ve komplikasyonlar aşağıdaki gibidir:

Dikişlere karşı alerjik reaksiyon gelişmesi

Ciltte renk değişiklikleri

Kanama

His kaybı

Enfeksiyon

Sıvı toplanması

Anesteziye ait riskler

Asimetri

Yara iyileşmesinin yetersiz olması

Cilt kaybı

Kan pıhtıları oluşması

Yağ Nekrozu

Derin ven trombozu

20KOL GERME DİĞER CERRAHİ İŞLEMLER İLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?
Derideki sarkmalar ve esneklik kaybı birçok kişide, ne yazık ki, sadece kollarla sınırlı değildir. Kol germe ameliyatı, özellikle de göğüsler, kalçalar, uyluklar ve karın gibi vücudun başka bir bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan diğer işlemlerle sıklıkla birleştirilir. Bunun sonucu olarak da çoklu ameliyatlar çok yaygındır ve hastanın sağlık durumu ve anestezi alınacak toplam ameliyat süresi dikkatle değerlendirildikten sonra MediExpert cerrahının onay vermesi ile uygun bir biçimde gerçekleştirilebilir.
21BEKLEYEBİLECEĞİM SONUÇLAR NELERDİR? SONUÇLAR KALICI OLACAK MI?
Kol germe işleminin sonuçları çok iyidir. İşlemin sonuçları ameliyattan hemen sonra fark edilebilir ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlandığı ve sabit bir vücut ağırlığı korunduğu sürece yaşam boyu kalıcı olabilir.Bununla birlikte, ilerleyen yaşla birlikte cildin esnekliğini ve sıkılığını bir miktar yitirmesi doğaldır, ancak ameliyatla elde dilen düzelmelerin çoğunun neredeyse kalıcı olması beklenir.
22SONUÇLARIN SON HALİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?
Kol germe işleminin sonuçları işlemden hemen sonra görülebilir. Ancak, nihai sonuçların görülmesi için 8-12 hafta gerekir; bu süre zarfında, tüm şişliklerin tamamen düzelmesi beklenmektedir. O dönem geldiğinde, şaşırtıcı bir şekilde kollarınızın çok daha ince, daha sıkı ve daha formda göründüğünü fark edeceksiniz.
Whatsapp
Telefon