Hem yetişkinler hem de çocuklar için en rahatsız edici estetik kaygılardan biri, başın iki yanından göze çarpacak derecede dışarı doğru olan kulaklardır ve bu durum, genellikle kişilerde güven kaybı ve kendinden emin olamama ile sonuçlanır. Çocuklarda ise dışa açılan kulaklar okulda alay konusu haline gelebilir.

Kulak cerrahisi, çocuklarda yapılabilecek az sayıda cerrahi işlemden biri olup; aslında bu işlem, çocuklarda yapılan en sık plastik cerrahi işlemidir. Otoplasti hastalarının %25'inden fazlası, beş ila on dört yaşları arasındaki çocuklardır.

Yüzün diğer bölümlerinden farklı olarak, kulak gelişiminin %90'ı, beş yaşında tamamlanır ve kulaklar yetişkinlikteki boya yedi yaşına gelindiğinde ulaşabilmektedir. Birçok ebeveyn işlemin mümkün olduğunca erken uygulanmasını tercih eder, çünkü işlem, erken yaşta güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. Ayrıca ebeveynler, çocuklarını, kulaklarının görünümü nedeniyle alay edilmekten korumak istemektedir.

Kulak cerrahisi, günümüzde hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kulaklarla ilgili herhangi bir sorunu kalıcı olarak düzeltebilmektedir. Kozmetik nedenlerle birlikte, kulak cerrahisi, işitme sorunlarını düzeltmek için işlevsel amaçlarla da yapılabilir. Bu işlem, her bireyin kozmetik ya da işlevsel gereksinimlerine göre özelleştirilmiş önemli bir tekniktir ve kişiye özel hedeflerin gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek çok sayıda etkili teknik vardır.

KULAK CERRAHİSİ NEDİR?

“Otoplasti” olarak da bilinen kulak cerrahisi, diğer yüz özellikleriyle dengelenmiş, orantılı ve estetik açıdan hoş görünümlü bir kulak yapısı elde etmek için kulağın şeklini, konumunu veya oranını düzelten cerrahi bir işlemdir. Kulak cerrahisi, estetik amaçlı gerçekleştirilebileceği gibi genetik nedenlere, ciddi travmaya ya da yaralanmaya bağlı olarak kulaklarda ortaya çıkan şekil bozukluklarını düzeltme amaçlı da yapılabilir.

KULAK CERRAHİSİ KİMLERE UYGULANABİLİR?

Kulak cerrahisi, erişkinlerde olduğu kadar 5 yaşından büyük çocuklarda, kulak kıkırdağının düzeltme yapılabilecek kararlığa eriştiği durumda yapılır. Çocuklarda, duygularını ifade edebilen, cerrahın talimatlarına uyan ve ameliyat hakkında konuşulurken itiraz etmeyenler ideal aday olurken; erişkinlerde ise sağlıklı, sigara içmeyen ve işlem hakkında gerçekçi beklentileri olan bireyler ideal aday olurlar.
Kulak cerrahisiyle, düzeltme yapılması gereken hastaların bazı ortak özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz. Bu özelliklerden bir veya daha fazlasına sahipseniz, iyi bir adaysınız demektir:

 • Bir tarafta veya her iki tarafta çıkıntı yapan kulaklar
 • Aşırı büyük kulaklar
 • Küçük kulaklar (Çanak kulak)
 • Kulak kıkırdağının dış kıvrımının bulunmaması (Deniz kabuğu biçimli kulak)
 • Kulağın üst kısmı içe veya aşağı doğru katlanır (Lop kulak)
 • Büyük kırışıklıkları olan kulak memeleri
 • Önceki kulak cerrahisi sonuçlarını daha da geliştirmek isteyenler
 • Travma veya yaralanmadan etkilenen kulağı onarmak isteği
 • Kısmi veya tam işitme engelliliği
 • Kulakların görünümünden rahatsız olma ve görünümlerini geliştirmek isteme

KULAK CERRAHİSİYLE NELER DÜZELTİLEBİLİR?

Kulak cerrahisiyle düzeltilebilecek durumların bazıları şunlardır:

 • Kulaklar yeniden şekillendirilebilir
 • Kulaklar daha az göze çarpar
 • Kulaklar daha doğal görünür
 • Kulaklar boyut ve şekil bakımından birbirine benzer hale gelir
 • Kulaklar kafaya daha yakın konumlandırılır
 • Yüz uyumu ve estetik denge artar
 • Bazı durumlarda işitme daha iyi hale gelir

AMELİYAT ÖNCESİ AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRECEK CERRAHA DANIŞMA

MediExpert cerrahıyla kulak cerrahisi için yapılacak muayene esnasında aşağıdaki konular konuşulacaktır:

 • Ameliyatla elde edilmesi beklenen hedefler;
 • Genel sağlık durumunuz değerlendirilecek; alerjiniz olup olmadığı ve önceki tıbbi tedaviler gözden geçirilecektir;
 • Varsa, kullanmakta olduğunuz ilaçlar, besin takviyeleri ve vitamin kullanımınız kontrol edilecektir;
 • Sigara, alkol ve madde kullanımı ile ilgili sorular yöneltilecektir;
 • Önceki ameliyat öyküsü kontrol edilecektir;
 • Kulak cerrahisi seçenekleri sizle birlikte ele alınacaktır;
 • Uygun tedavi önerilecektir;
 • Kullanılacak olan anestezi yöntemine doktorla birlikte karar vereceksiniz
 • Yüzünüzün fotoğrafları çekilecektir
 • Kulak cerrahisinin olası komplikasyonları ve riskleri sizle birlikte ele alınacaktır.

AMELİYATTAN ÖNCE NE YAPMALIYIM?

İşlemden önceki ve sonraki dönemlerin mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağlamak için hastalardan kulak cerrahisi (otoplasti) öncesinde hazırlık yapmalarını isteyeceğiz. Hastaların yerine getirmesi gerekebilecek bazı talimatlar aşağıdaki gibidir:

 • Ameliyattan önce genel sağlık durumunuzun değerlendirmesi için kan testlerinin yapılması gerekir ve doktorunuz, EKG çektirmenizi isteyebilir;
 • Önceki cerrahi öykü ve ilaç kullanımı varsa kontrol edilecektir;
 • Kanamayı ve morarmayı arttırabileceğinden, ameliyattan en az 10 gün önce her türlü kan sulandırıcı ve bazı antienflamatuar ilaçları kullanmayı bırakın
 • İyileşme sürecini geciktirebileceği için, ameliyattan en az iki hafta önce tütün ürünleri, nikotin ve esrar kullanımını bırakın. Eğer sigara tiryakisi iseniz, ameliyattan önce sigara içmemeniz için sizi mümkün olduğunca teşvik edeceğiz.
 • Şişliklerin inmesini geciktirebileceğinden, ameliyattan en az 1 hafta öncesinden itibaren alkol alımından kaçının;
 • Kanama süresini uzatabileceğinden; ameliyat öncesindeki 10 gün boyunca balık yağı, sarımsak özü ve E Vitamini gibi bitkisel takviyeleri almaktan kaçının;
 • Ameliyat günü yaklaşırken bol miktarda su için;
 • Bedeninizin biçimlemesi için sağlıklı bir diyet yapın;
 • Ameliyattan önceki gece iyi bir uyku uyuyun;
 • Ameliyat sonrasında kullanılacak soğuk tampon malzemelerinin kullanıma hazır olduğundan emin olun;
 • Ameliyat günü rahat ve bol giysiler giyin; takı, piercing, kontakt lens ve kolye takmayın;
 • Ameliyat saatinizden en az 8 saat önce, size reçete edilen ilaçlar dışında, yemeyi içmeyi bırakın;
 • Ameliyattan önce antibiyotik, mide bulantısı ve ağrı kesici ilaçlar dahil olmak üzere reçete edilmiş olan ameliyat sonrası ilaçlarınızı yanınızda getirmeyi unutmayın;
 • Ameliyat sonrası için yatağınıza yeterli miktarda yastık getirilmiş olduğundan emin olun; zira ameliyat sonrası başı yüksekte tutmak şişlikleri azaltacaktır;
 • Ameliyattan sonraki gece size yardımcı olması için bir aile bireyinin ya da bir arkadaşınızın refakatçi olarak kalması gerekir;
 • Ameliyat günü sabahı duş alın ve ameliyat günü herhangi bir losyon, parfüm, makyaj malzemesi ve kozmetik ürünü kullanmayın.

KULAK CERRAHİSİ ÇEŞİTLERİ

Kulağın hasarlı kısmına bağlı olarak farklı kulak cerrahisi türleri bulunmaktadır ve bunların bazılarının ana hatları aşağıda belirtilmiştir.

 • Timpanoplasti: Kulak zarındaki delinmeyi onarmak için uygulanan cerrahi bir tekniktir. İşlem, kulağın arkasında bir kesik oluşturarak daha sonra kulak zarının altına çiğneme kaslarının kılıfından alınan deri greftlerinin yerleştirilmesinden oluşur. Kesi, çözünebilen dikişlerle kapatılır. Bu işlemin ilk amacı, kulağın kuru ve sağlıklı olmasını sağlamaktır ve ikincil amacı ise, işitmenin daha iyi hale gelmesine yardımcı olmaktır. Delinmenin kapatılmasındaki başarı oranı %90'ın üzerindedir.
 • Mastoid Timpanoplasti: Mastoid kemikte kronik enfeksiyonla birlikte görülen kulak zarı delinmesini düzeltmeyi amaçlayan cerrahi bir tekniktir. Başarı oranı %90'ın üzerindedir.
 • Osiküloplasti: Orta kulaktaki minik kulak kemiklerinin onarımı, yeniden yapılandırılması veya yeniden konumlandırılması için uygulanan bir tekniktir. Bu işlemde, kulağın arkasında veya önünde bir kesi oluşturularak mevcut kemikler yeniden şekillendirilir ya da bu kemikler daha iyi duymayı sağlayacak bir protez ile değiştirilir.
 • Stapedektomi: Stapes kemiğinin çıkartıldığı ve yerine bir implantın yerleştirildiği, orta kulakta gerçekleştirilen bir cerrahi tekniktir. Bu işlem, çoğu olguda kulak kanalı içinden çalışılarak tamamlanabilir, ancak kulak kanalının çok küçük olması veya anatomik yapısının farklı olması durumlarında bazen kulağın arkasında bir kesi oluşturulabilir. İşitmede düzelme ile sonuçlanan stapedektominin başarı oranı %98'dir.
 • Koklea implantı: İşitme cihazları yetersizliği durumunda her iki kulaktaki derin işitme kaybını düzeltmek için yapılır. Kulağın arkasında bir kesi oluşturulur ve derinin altına ve kulağın iç kısmına elektronik bir cihaz yerleştirilir. Cihaz mikrofona bağlanır ve koklea (kulağın en iç kısmında yer alan ve salyangoz adı verilen bölüm) içine ve işitme sinire bağlanmış olan mikro elektrot dizilerine bağlanır. İşitmede daha iyi sonuçlar elde edilmesi koklea protezlerinde %100'dür.
 • Otoplasti: Bireyin kulaklarını istenen boyuta, şekle veya konuma getirmeyi amaçlayan kozmetik bir işlemdir. Üç farklı tip otoplasti vardır.
 • Kulak Tutturma: Kulağın istenen pozisyon ve şekle getirilmesi için uygulanan en yaygın cerrahidir. Dışarı doğru geniş açıyla açılan kulakların iki ana nedeni, kulak kepçesindeki antihelikal kıvrımların gelişmemiş olması (aşağıdaki A resminde normal bir antihelikal kıvrım görülmektedir) ve kulak kıkırdağının gereğinden fazla miktarda olmasıdır.

Antihelikal kıvrım, B resminde gösterildiği gibi gelişme göstermiyorsa, kulak basitçe çıkıntı yapar. Bu özel durumu düzeltmek için kulağın arkasına iyi gizlenmiş bir kesi yapılarak kulağı normal pozisyonuna geriye doğru büken yeni bir antihelikal kıvrım oluşturmak için özel dikişler yerleştirilir.

Kulakların aşağıda resim B'deki gibi çıkıntı yapmasına neden olan aşırı bir kıkırdak varsa bunu düzeltmek için kulağın arkasında açılan gizli bir kesiden fasulye şeklinde kıkırdak fazlası çıkarılır. Bu, kulağın kafatasına daha yakın olan doğal bir pozisyonda yeniden konumlandırılmasını sağlayacaktır.

Kulakların dışarı doğru çıkıntı yapma nedeninin, gelişmemiş antihelikal kıvrım değil de kulaktaki kıkırdak fazlası olduğu ve bu kıkırdağın alınamadığı durumlarda, sonraki yıllarda kulakların yeniden çıkıntı yapmasına neden olacaktır. Cerrahların yanlış teşhis koyarak kulakları sadece geriye doğru diktiği, oysa asıl nedenin kulaktaki fazladan kıkırdak dokusu olduğu ve ilerideki yıllarda kulaklarının yeniden çıkıntı yapması başlarına gelen hastalar bulunmaktadır.

Öte yandan hem gelişmemiş antihelikal kıvrımın hem de fazla miktarda kulak kıkırdağının düzeltilmesi gereken birçok olguda en iyi kozmetik sonuçları elde etmek için bu iki işlem çoğu zaman birleştirilmektedir.

 • Kulak küçültme: Genellikle 'makroşya' olarak adlandırılan aşırı büyük kulakların olduğu bir durumu düzeltmek için yapılır. Aynı amaca ulaşmak için çeşitli kesi yeri oluşturma teknikleri olmasına rağmen, bu işlem sıklıkla kulağın arkasındaki fazla deri ya da kıkırdağın alınmasıyla gerçekleştirilir. Kalan doku daha sonra genel olarak daha küçük bir kulak şekli oluşturmak üzere şekillendirilir.
 • Kulak büyütme: 'Mikroşya' adı verilen ve kulağın tam gelişmemiş olduğu ya da biçim bozukluğunun olduğu nadir bir durum olan doğuştan bir rahatsızlığı düzeltmek için yapılır. Ameliyat sırasında, vücudun başka bir kısmından veya diğer kulaktan kıkırdak alınarak küçük kalan kulağa büyütmek için ek yapılır.

KULAK CERRAHİSİNİN AŞAMALARI

Aşağıdaki aşamalar kulak cerrahisinde uygulanan aşamalardır.

1. ADIM: ANESTEZİ VERİLMESİ

Klasik bir kulak cerrahisi, genel anestezi altında veya yatıştırıcı ilaçlarla uygulanan sedasyon ile lokal anestezi altında gerçekleştirilir. MediExpert cerrahı, yapılacak kulak cerrahisi türüne göre hastanın da görüşlerini alarak en iyi seçeneğe karar verecektir.

2. ADIM: BAŞLANGIÇ KESİLERİNİN OLUŞTURULMASI

Çıkıntı yapan kulakları, antihelikal kıvrımı oluşturarak ya da büyüterek ve konka kıkırdağını küçülterek düzeltmek için genellikle kulağın arkasındaki kıvrımda küçük bir gizli kesi yapılır. Kulağın kıkırdak kısmı daha sonra şekillendirilir ve istenen görünümü elde etmek için estetik olarak daha hoş bir pozisyona getirilecek şekilde bükülür. Biçimlendirilen kulağın şekli ve sınırlarının belirlenmesi, içeriden atılan ve çıkarılamayan dikişlerle yerine sabitlenir. Kulağın ön kısmında oluşturulan kesiler, iyi gizlenmeleri için doğal kıvrımların içinde yapılır.

3. ADIM: KESİNİN KAPATILMASI

Kulağın yapısı istenen şekle getirildikten sonra, cerrah dış dikişlerle kesiyi kapatacaktır.

KULAK CERRAHİSİNİN YARARLARI

Kulak cerrahisi, bireylerin görünümünde büyük bir değişiklik yapabilir ve olasılıkla aşağıdakiler elde edilir:

 • Kulak görünümünde kalıcı iyileşme
 • Düşük komplikasyon oranları
 • Yüksek hasta memnuniyeti
 • Çıkıntılı, büyük ve küçük kulaklar ve kulak kepçelerinin birbirinden farklı olması gibi her türlü kulak problemi tedavi edilebilir.
 • Hem doğuştan gelen hem de yaralanma sonrasında oluşan kusurlar için uygundur.
 • Ameliyat 5 yaşından sonraki hastalara yapılabilir.
 • Okulda zorbalığa uğramaya ve alay edilmeye karşı çözüm olur.
 • Yüz görünümünde gençleşme elde edilir.
 • Öz güvende artış ve kişinin kendine verdiği değerde artış görülür.

CERRAHİ İŞLEMİN HEMEN SONRASINDA NELER OLABİLİR?

Ameliyat sonrası dönem, iyileşmenin hızla gerçekleşmesi ve hastanın toparlanması için son derece önemlidir. Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün, aşağıdaki belirtiler meydana gelebilir:

 • Uyandığınızda başınızın çevresinde koruma amaçlı yerleştirilmiş ve sıkı sargılarla desteklenmiş bir bant bulacaksınız. Bunlar birkaç gün sonra daha hafif ve gevşek bantlarla değiştirilecek.
 • Ameliyattan sonra kısa bir süre gözlem altında tutulacaksınız.
 • 24-36 saat boyunca cerrahi bantlar alınmayacak.
 • Bir miktar rahatsızlık, şişme ve kaşıntı hissi yaşayabilirsiniz. Herhangi bir rahatsızlığı azaltmak için reçeteli ilaçlar verilecek.
 • İlk hafta içinde, işitme duyusunda hafif zorluklar yaşayabilirsiniz; bu zorluk zaman içinde değişecek.

OTOPLASTİ CERRAHİSİ NE KADAR SÜRER?

Ameliyat, uygulanan tekniğe ve olgunun karmaşıklığına bağlı olarak 1-4 saat arasında sürer.

CERRAHİ İŞLEM UYGULANABİLMESİ İÇİN KAÇ YAŞINDA OLMAM GEREKİR?

Kulak cerrahisi, 5 yaş gibi küçük bir yaştan başlanarak uygulanabilmektedir. Çünkü kulağın gelişiminin %90'ı o yaşa kadar tamamlanmaktadır. Çocuklarında çıkıntılı kulak olan ebeveynler, çocuğun sınıf arkadaşlarının olası alaylarını önlemek için çocuğu genellikle okula başlamadan önce ameliyat ettirmeyi tercih ederler.

KULAK CERRAHİSİNDEN SONRA NE TÜR BİR AĞRIM OLACAK?

Ağrıya dayanıklılık hastadan hastaya değişebilse de hastaların çoğunda çok az ya da hafif düzeyde bir rahatsızlık hissi gelişmektedir. Rahatsızlığın büyük bir kısmı, kan birikmesini önlemek için gece boyunca bası uygulayan sargılar takmak zorunluluğu nedeniyle ameliyattan sonraki ilk gün yaşanmaktadır. Sargılar çıkarıldıktan sonra, rahatsızlığın büyük kısmı hafiflemiş olur. Öte yandan, çocuklar rahatsızlık hissine karşı yetişkinlere göre daha dayanıklı olma eğilimindedir.

KULAK CERRAHİSİ SONRASINDA YARA İZİ KALACAK MI?

Kesiler çoğu zaman kulak kıvrımının arkasına yapıldığından ve profesyonel ellerde kulağın doğal kıvrımı içinde iyice gizlendiğinden izler görünmez. Sadece bir durumda, kulak öne katlanmışsa genellikle görülebilir. Yara izi zamanla kaybolacaktır; ayrıca, yakındaki sağlıklı cilt rengiyle uyum sağlaması için yara izi bölgesine pigment eklenerek gerçekleştirilen “Cilt Kamuflajı” tekniği gibi alternatif tedaviler de olarak bulunmaktadır.

İYİLEŞME DÖNEMİ NE KADAR SÜRER?

Ameliyattan sonra hastaların çoğu hafif-orta şiddette rahatsızlık yaşar. Geçici kaşıntılar olması normaldir ve bir miktar şişme ve morluk gelişmesi beklenir. Morlukların bir veya iki hafta sonra azalması ve şişkinliğin büyük kısmının da dört ile altı hafta sonra geçmesi beklenir. Oluşabilecek rahatsızlık hissinin azaltılması için ağrı kesiciler reçete edilir. İyileşme süresi, gerçekleştirilen işlemin türüne bağlı olarak kulak ameliyatlarında ortalama 7-10 gün sürer.

İYİLEŞME DÖNEMİ TALİMATLARI

İyileşme döneminde uyulması gereken talimatlarından bazıları aşağıda özetlenmiştir.

 • Soğuk pansuman malzemelerinin, şişmeyi en aza indirmek için ilk birkaç gün boyunca bandajların üzerine uygulanması gerekir.
 • Şişliği en aza indirmek için ilk iki gün baş yukarıda tutulmalıdır.
 • Kulağın doğru pozisyonda kalmasına yardımcı olması için, bir hafta süresince sürekli olarak ve sonrasındaki iki-üç hafta boyunca sadece geceleri atletik ve elastik özellikte kafa bandı kullanılmalıdır.
 • Kulağınıza baskı uygulamamak için yan yatarak uyumaktan kaçınmalısınız.
 • Reçeteli ilaçlarınızı düzenli olarak alınız, aksi halde iyileşme süresi uzayabilir.
 • Burnunuzu şiddetli biçimde sümkürmeyin ve en az iki hafta süreyle hapşırırken ağzınızı açık tutun.
 • En az iki hafta aşırı çiğneme hareketlerinden uzak durun.
 • İki hafta süreyle, süveter veya kazak gibi başınızdan geçirerek giyeceğiniz giysiler yerine, önden açılıp kapanan kıyafetleri seçin.
 • Güneş ciltte renk değişikliklerine neden olabileceğinden, güneşe maruz kalmaktan kaçının ve dışarıdayken, özellikle kulaklarınıza güneş koruyuculu krem sürün.
 • Su ile temas enfeksiyona yol açabileceğinden, suya girmekten kaçının. Kulak kanalınızı korumak için pamuk kullanabilirsiniz.
 • Saçınızı kuru şampuanla temizlemeyi deneyin.
 • Altı hafta boyunca hava yolculuğu yapmayın.
 • Altı hafta boyunca kask takmaktan kaçının.
 • Üç hafta boyunca kulak piercinglerinden kaçının.
 • Kanamayı artırabileceği ve iyileşme süresini uzatabileceği için her türlü kan sulandırıcı, bitkisel takviye edici ve bazı antienflamatuar ilaçları almaktan kaçının.
 • İyileşme sürecini geciktirebileceği için, ameliyattan en az iki hafta önce tütün ürünleri, nikotin ve marihuana kullanımını bırakın.
 • Şişliği uzatabileceği için, en az iki hafta alkol almayın.
 • Bacaklarda kan pıhtılaşma olasılığını en aza indirmek için küçük yürüyüşler yapmanızı teşvik ediyoruz.

OTOPLASTİ SONRASI HASTANEDE KALMAM GEREKİR Mİ?

Bu işlem, tipik olarak ayaktan tedavi olarak sınıflandırılmaktadır; hastanede bir gece kalmanın gerekli olmadığı bir işlem olarak kabul edilir; ancak karmaşık işlemlerin gerektiği durumlarda hastanede bir veya iki gece kalmak gerekebilir.

DİKİŞLER NE ZAMAN ALINIR?

Eğer çözünür dikiş uygulanmadıysa; dikişler, genellikle ameliyattan sonraki 5-7 gün içinde alınır..

NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYABİLİRİM?

Hastaların çoğu, 5-7 gün içinde masa başı işlere dönebilir veya okula gitmeye başlayabilirler. Saçları uzun olan hastalar da ameliyattan sonraki 48 saat içinde işe geri dönebilirler.

AMELİYATTAN SONRA ARAÇ SÜREBİLİR MİYİM?

Yapılan kulak cerrahisi türüne bağlı olarak ameliyattan sonraki 24-48 saat geçmeden önce araç sürmemek önerilir.

CERRAHİ İŞLEM SONRASINDA NE ZAMAN DUŞ ALABİLİRİM?

Ameliyat sonrası ertesi gün, baş bölgesi kuru tutulduğu sürece duş alınabilir. Kulaklar 7-10 günden önce ıslanmamalıdır.

SPOR YAPMAYA NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM?

Hafif egzersizler yapmaya genellikle ameliyattan sonraki 3-5 gün içinde başlanabilse de ilk 7-10 gün boyunca rahat bir tempoda olmanız önerilir. Ağırlık kaldırma gibi zorlayıcı egzersizleri yapmaya ancak ameliyattan sonraki 2-3 hafta geçtikten sonra tekrar başlanabilir. Temas sporlarına genellikle 6-8 hafta sonra başlanmasına izin verilir.

OTOPLASTİ, İŞİTMEYİ ETKİLER Mİ?

İlk hafta içinde hafif bir işitme zorluğu yaşayabilirsiniz ancak bu zamanla değişecek ve sonrasında işitme ile ilgili herhangi bir sorun kalmayacaktır.

SADECE BİR KULAĞIMDAN AMELİYAT EDİLEBİLİR MİYİM YOKSA İKİSİ BİRDEN Mİ AMELİYAT EDİLMELİDİR?

Sadece bir kulak etkilendiğinde, sadece bu kulağın tedavi edilmesi mümkündür, ancak çoğu durumda, her iki kulağın da belirli derecelerde etkilenmiş olduğu görülmektedir. Ayrıca, simetrik ve doğal sonuçlar elde etmek için genellikle ameliyatın her iki kulağa da yapılması önerilmektedir.

KULAK CERRAHİSİ YERİNE UYGULANABİLECEK CERRAHİ OLMAYAN SEÇENEKLER VAR MI?

Maalesef cevap şu an için hayır, Kulak cerrahisi için cerrahi olmayan bir seçenek bulunmamaktadır. Bir profesyonel tarafından gerçekleştirilen kulak cerrahisi, az bir zaman harcanarak kalıcı sonuçların elde edildiği çok güvenli bir işlemdir.

KULAK CERRAHİSİ DİĞER İŞLEMLER İLE BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Kulak cerrahisiyle güvenle gerçekleştirilebilecek çok sayıda farklı kozmetik cerrahi işlem vardır. Yüzde kapsamlı bir yenilenme elde etmek için sıklıkla yüzün diğer kısımları da ele alınır.

Kulak cerrahisiyle en sık gerçekleştirilen işlemler arasında Rinoplasti (Burun Estetiği) , Yüz Gerdirme (Ritidektomi) , Çene Estetiği , Göz Kapağı Estetiği , Dudak Dolgunlaştırma ve çene altından yağ aldırma ( liposuction ) bulunmaktadır ve birlikte gerçekleştirilebilecek işlemler bunlarla sınırlı değildir. Bu ameliyatların birlikte yapılmasıyla, iki ayrı ameliyatın risklerinden kaçınılması sağlanır; anestezi bir kez uygulanmış olur, iyileşme süreci en aza indirilmiş olacağından avantajlıdır ve tüm bunlara bağlı olarak zaman ve bütçeden tasarruf edilmiş olunur.

SONUÇLARIN SON HALİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Kulak cerrahisinden sonra alınan sonuçlar, özellikle de kulakların başın iki yanına doğru açıldığı durumlarda, kulakların kafatasına yakın bir şekilde yeniden konumlandırılmasıyla hemen fark edilebilir. Bununla birlikte, nihai sonuçların ortaya çıkması, şişliklerin büyük çoğunluğu geçtikten sonra görülebilir ve bu 6-8 haftayı bulabilir. Öte yandan, kulaklarda küçük değişiklikler gelişmesi altı aya kadar normaldir. Kapsamlı bir kulak cerrahisinden sonra sonuçlar giderek ve aşama aşama ortaya çıkar ve tam iyileşme süresi birkaç ayı bulabilir.

KULAK CERRAHİSİNİN OLASI KOMPLİKASYONLARI VE RİSKLERİ

Kulak cerrahisi genellikle güvenli bir işlemdir ve komplikasyonlar ve riskleri nadir olsa da, tüm ameliyatlar bir ölçüde belirsizlik ve risk taşır. Bireyler, elde etmek istedikleri estetik hedefler gibi olası yararlarla ameliyatın olası risk ve komplikasyonlarını karşılaştırarak tartmak ve değerlendirmek zorundadır. Bazı komplikasyonlar ve riskler şunlardır:

 • Anesteziye ait riskler
 • Şişme ve morarma
 • Enfeksiyon
 • Seroma (sıvı toplanması) ve hematom (kan toplanması)
 • Asimetri
 • Gereğinden fazla düzeltme
 • Kan pıhtıları oluşması
 • Olası bir düzeltme ameliyatı için gereklilik doğması
 • Yara izinin istendiği gibi olmaması
 • Cilt konturunda düzensizlikler
 • Ciltte renk değişiklikleri
 • Ciltte duyu hissinde değişiklik
 • Yara iyileşmesinin yetersiz olması

SONUÇLARIN KALICILIĞI NEDİR?

Kulak cerrahisinin sonuçları tipik olarak yaşam boyu sürmektedir. Hastalar, kulakların şeklini veya oranını etkileyebilecek herhangi bir olay yaşamadıkça, yaşamları boyunca kulaklarının estetik görünümlerini koruduğunu göreceklerdir.

Ücretsiz Danışma

Numaranızı bırakın, sizi en kısa sürede arayalım
Whatsapp
Telefon