MEME BÜYÜTME (MAMMOPLASTİ)

Meme büyütme, her yıl gerçekleştirilen milyonlarca ameliyatla birlikte, tüm dünyada en çok talep edilen kozmetik cerrahidir. Meme implantı teknolojisinde ve cerrahi tekniklerde meydana gelen gelişmeler, özellikle son birkaç yılda önemli ölçüde gelişme sağlamış ve her zamankinden daha fazla alternatif sunmaktadır. Bu gelişmelerle, uygulanan işlemlerin son derece güvenli olması ve daha az müdahale içermesi sağlanarak hastalara çekici ve doğal görünümlü sonuçlar sunulabilmektedir.

“MÜKEMMEL” BİR MEMEYİ NASIL TARİF EDEBİLİRİZ?

Estetik tercihlerdeki farklılıkların yanı sıra, memelerin boyutlarının ve biçimlerinin de çok çeşitli olması nedeniyle “mükemmel” meme tanımını yapmak kolay değildir.

Bununla birlikte, “ideal” meme tanımında sıklıkla kullanılan tipik özelliklerden bazıları, memelerin dolgun, dengeli, simetrik ve sıkı olmasıdır. İdeal meme başı ise, genel olarak simetrik, dairesel, aynı renge sahip ve bir miktar yukarı dönük olarak tanımlanmakta ve genel olarak meme büyüklüğü ile orantılı boyutlarda olması tercih edilmektedir.

İngiltere'de farklı etnik gruplardan hem kadınlar hem de erkekler üzerinde yapılan son anket çalışmasında, ankete katılanların %87'sinin, memenin %45'inin meme başı üzerinde ve %55'inin altında olduğu ve meme başının 20 derecelik açı ile yukarı doğru baktığı memeleri ideal ve en çekici meme oranları olarak bildirilmiştir.MEME BÜYÜTME NEDİR?

Meme büyütme, kadınlarda meme büyüklüğünü ve şeklini daha iyi hale getirmek için tasarlanmış plastik cerrahi yöntemidir ve ayrıca, “büyütme mammoplastisi” olarak da bilinir.

MEME BÜYÜTME İŞLEMİ YAPTIRMANIN NEDENLERİ

Meme büyütme işlemi yaptırmanın en yaygın nedenlerinden bazıları aşağıdadır:

 • Daha büyük, daha yuvarlak ve daha dolgun göğüslere sahip olma isteği;
 • Memelerin çok küçük olmasından utanma;
 • Memelerin vücutlarıyla orantısız olduğu inancı;
 • Asimetrik memeler;
 • Hamilelikten ya da aşırı kilo verdikten sonra memelerde meydana gelen hacim kaybı;
 • Mastektomi sonrasında memelerin zarar görmüş olması.

MEME BÜYÜTME AMELİYATI KİMLERE UYGULANABİLİR?

Aşağıdaki şikâyetlerden bir veya birden fazlasına sahipseniz, meme büyütme ameliyatı adayı olabilirsiniz:

 • ⦁ Doğal memeleriniz küçükse;
 • ⦁ Bir memeniz diğerinden daha küçükse;
 • ⦁ Memelerinizin görünümü sizi rahatsız ediyorsa;
 • ⦁ Memenin şekli ve büyüklüğü kilo kaybı nedeniyle değişmişse;
 • ⦁ Hamilelik ve emzirme sonrası meme hacmi kaybı oluştuysa;
 • ⦁ Memelerin görünümünde düzelme isteniyorsa;
 • ⦁ Çocuk sahibi olduktan sonra memelerde sıkılık kaybı olduysa;
 • ⦁ Önceki meme ameliyatlarından kaynaklanan istenmeyen durumlar varsa.

MEME BÜYÜTME İŞLEMİ YAPTIRMADAN ÖNCE DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

Meme büyütme, kişilere implantlarının görünümleri ve hissedilişleri açısından çok çeşitli seçenekler sunması nedeniyle, kişiye göre en çok özelleştirilebilen kozmetik cerrahi işlemidir. Meme büyütme ameliyatından önce göz önünde bulundurulması gereken altı ana faktör vardır:

İmplantın Büyüklüğü

Meme implantının büyüklüğü, memelerin genel hacmini belirleyeceğinden meme büyütme işleminin nihai sonuçları üzerinde büyük etkisi vardır. Meme implantlarının hacmi santimetreküp (cc) cinsinden ölçülür ve hacimleri, 120cc ila 960cc arasında değişir. İmplantın büyüklüğüne, genellikle hastanın bağımsız kararına ve nihai sonucun ne kadar doğal olmasının istendiğine bağlı olarak karar verilir. İmplant boyutunu belirlemenin en etkili yolu, farklı implant boyutlarını denemek ve her boyutun nasıl göründüğünü görmektir.

İmplant Türleri

İmplantlarla ilgili bir başka önemli karar da silikon dolgulu ya da salin (serum fizyolojik) dolgulu implantlar arasında seçim yapmaktır. Silikon implantlar, insanın meme dokusu gibi hissedilmesi için tasarlanmış silikon jel ile önceden doldurulmaktadır. Yeteri kadar bilimsel olarak destekleyici kanıt bulunmamasına rağmen, bu implantların daha doğal bir görünüme sahip olduğu ve doğal hissedildiği düşünülmektedir.

Salin dolgulu implantlar ise başlangıçta boş iken vücuda yerleştirilirler ve daha sonra salin (steril tuzlu su çözeltisi) ile doldurulurlar. Bu nedenle, silikon implantlar ile karşılaştırıldığında bu implantlar daha küçük kesiler gerektirmektedir. Ayrıca, cerrah da bu implantları hastanın özel olarak istediği estetik hedeflere uygun olacak şekilde ayarlayabilmektedir.

Kesi Türleri

Toplam dört farklı kesi türü vardır:

 • Areolanın (meme başı etrafındaki koyu renkli alan) alt yarısı çevresinde (periareolar)
 • Koltuk altı alanı (transaksiller)
 • Meme eğrisinin altında (meme altı)
 • Göbek alanı (transumbilikal veya TUBA)

Periareolar ve meme altı kesiler, en sık kullanılan türlerdir. Periareolar, areola çevresinde kesi oluşturulan yöntemde, kesi, areolanın aşağıdaki yarısının çevresinde yapılır ve böylelikle, ileride oluşacak izin gizlenmesine olanak sağlar. Bu kesiler, sıklıkla mastopeksi ve meme dikleştirme ile gerçekleştirilir. Meme altından gerçekleştirilen kesi ise memenin altındaki kıvrım üzerinde gerçekleştirilir. Bu kesi, meme dokusu ile pektoralis kasının kesişimini daha iyi ortaya koyması nedeniyle silikon implantlarda uygulamak için idealdir.

Transaksiller (koltuk altından) ve transumbilikal (göbekten) kesiler ise sıklıkla salin içeren implantların yerleştirilmesinde kullanılırlar. Transaksiller tip keside, koltuk altında kısa bir kesi oluşturulur ve burada implantın içinden geçerek yerleştirileceği bir tünel oluşturulur. Bu teknik ile meme üzerinde yara dokusu oluşturulmamış olur. Buna karşılık, göbek bölgesinde gerçekleştirilen keside, bu bölgeden başlayıp meme bölgesine doğru yukarıya uzanan bir tünel oluşturulur. Her iki tür kesi de daha sonra içine salin doldurulacak boş bir implantın yerleştirilmesi için oluşturulur. İmplant boşken, tütün sarılır gibi sarılarak tünelin içine sokulur ve burada ilerletilerek memeye yerleştirilir. Daha sonra implantın içine gerekli miktarda salin doldurulur.

İmplant yüzeyinin dokusu

Meme implantlarında iki çeşit yüzey dokusu olur. Bunlar, pürüzsüz ve dokulu yüzeylerdir. Her iki seçeneğin bazı özellikleri aşağıda ana hatları ile sıralanmaktadır:

Pürüzsüz meme implantları

 • Dış silikon kabuk parlaktır.
 • Dış silikon kabuk kaygan bir dokuya sahiptir.
 • Daha doğal bir biçim sağlar.
 • Dokulu implantlara göre yerinden kayma riski daha fazladır.
 • Daha uzun ömürlüdür.

Dokulu meme implantları

 • Dış silikon kabuk daha kalın ve serttir.
 • Dış silikon kabuğun dokusu daha az kaygandır.
 • Kapsülün büzüşmesini azaltmak için tasarlanmıştır; ancak diğer meme implantlarına göre bunu daha iyi başardığı henüz gösterilememiştir.
 • İmplant içinde daha fazla sürtünmeye neden olur.
 • Meme implantı gereksinimlerini karşılamaya daha uygundur.

İmplantın biçimi

Gözyaşı damlası biçiminde ve yuvarlak olmak üzere iki ayrı meme implantı biçimi vardır. Bu iki seçeneğin bazı özellikleri aşağıdaki gibidir:

Gözyaşı damlası biçimli meme implantları (Biçim verilmiş / Anatomik / Hatları belirgin)

 • Doğal bir memeyi taklit edecek şekilde tasarlanmışlardır.
 • Biçimleri asimetriktir.
 • Üst kısım daha incedir ve aşağı doğru açı kazanarak tabanda daha dolgun ve yuvarlak bir hal alır.
 • Yandan bakıldığında alt kısımdaki hacmi daha geniştir.
 • Önden bakıldığında oval biçimlidir.
 • Dokulu yüzeyi olan implantlara daha iyi uyar.
 • Dokunulduğunda yumuşaktır.

Yuvarlak implantlar

 • Tamamıyla simetrik olan yuvarlak bir biçimleri vardır./li>
 • Meme büyütme işleminde en sık kullanılan implant türüdür.
 • Meme biçiminde bozulma olmaz.
 • Hem dokulu hem de pürüzsüz yüzey kullanılabilir.
 • Gözyaşı damlası biçimli implantlara göre daha hesaplıdır.
 • Yandan bakıldığında alt kısımdaki hacmi daha geniştir.

İmplant profili

Meme büyütme cerrahisinde, implantın boyutları ve yerleştirilmesinin yanı sıra vücuttan dışarı yaptığı çıkıntının derecesi de en iyi sonuçlar almak için önemlidir.

İmplant profili, ileri doğru oluşan çıkıntıyı düşük ve yüksek sınırları arasında ölçer. Tam olarak aynı boyutlardaki implantlarda farklı genişlikler olabilir ve bunlar farklı derecelerde çıkıntı sağlarlar.

İmplant üreticileri farklı seçenekler sunmaktadır. Bunlardan bazı popüler türlere kısaca bakalım.

Düşük profilli implantlar:

 • Görünümleri düzdür.
 • Tüm implant türleri arasında en geniş olanlarıdır.
 • Göğüs kafesinin çıkıntısı çok hafiftir.
 • Yüksek profilli implantlara göre iki meme birleştiğinde oluşan çizgi (klivaj) bu implantlarda daha fazla oluşur.
 • Geniş göğüs kafesi olan kadınlar için idealdir.

Orta derece profilli implantlar:

 • En doğal sonucu vermeleri daha olasıdır.
 • Düşük profilli implantlara göre daha dar ve kalındırlar ve yüksek profillilere göre ise daha geniş ve incedirler.
 • Hacim ve klivaj çok iyi dengelenmiştir.
 • Daha dar göğüs kafesine sahip ve orta boyut iskelet çerçevesi olan kadınlarda idealdir.

Yüksek profilli implantlar:

 • İmplant tabanı çok dar olduğu için ileriye doğru projeksiyon (çıkıntı) en üst düzeydedir.
 • En dolgun ve en yuvarlak sonucu veren implanttır.
 • Her açıdan en etkileyici kıvrımları sağlar.
 • Göğüs kafesi dar ve gövde yapısı küçük olan kadınlar için idealdir.

En uygun implant profilinin belirlenmesi için birbirine bağlı iki konunun üzerinde düşünmek gerekir. Bunlar, vücudun doğasından gelen özellikleri ve elde edilmesi istenen hedef sonuçlardır. Bu iki faktör nedeniyle birbirinin aynısı olan iki implant, göğüs kafesi yapısı farklı olan iki farklı bireyde farklı görünecektir.

Ayrıca, daha doğal ya da daha belirsiz ya da daha yuvarlak ya da daha dolgun bir görünümün tercih edilmesine göre en ideal implant profili belirlenecektir.

HANGİ İMPLANT BENİM İÇİN İDEALDİR?

Burada temel olarak sorulması gereken "benim için hangi implant türü en uygun olacaktır?" sorusudur. Ne yazık ki, “implantın stili, biçimi, yapısı veya büyüklüğü açısından en iyisi şudur” şeklinde bir tanımlama yapılamayacağı için, bu sorunun doğrudan bir yanıtı bulunmamaktadır.

Her kadının estetik hedefleri kendisine özgü olduğu için, doğru implant, kadından kadına göre farklılık gösterecektir. Doğru implantın doğru hasta için dikkatle seçilmesi gerektiğinden; MediExpert, her bir hastanın özel estetik hedeflerine uygun olacak şekilde hastaya özel bir yaklaşım benimsemiştir.

AMELİYATTAN ÖNCE

Ameliyattan önce hastanın gerçekleştirilecek işlem için yeterince sağlıklı olduğundan emin olmak için aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir:

 • Sigara ve madde kullanımından uzak durulması;
 • Kan testleri yapılması;
 • Hastanın psikolojik olarak sağlıklı olduğundan emin olunması;
 • Her türlü kan incelticiden ve belirli anti-inflamatuar ilaçlardan kaçınılması;
 • Komplikasyonlara yani istenmeyen durumlara neden olabileceğinden diğer tüm ilaçların ayrıntılı olarak gözden geçirilmesi.

MEME BÜYÜTME İŞLEMLERİNİN AŞAMALARI

Meme büyütme işleminde genel olarak aşağıdaki adımlar uygulanır.

1. ANESTEZİ VERİLMESİ

Meme büyütme işlemi, genel anestezi altında gerçekleştirilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda damar içinden yatıştırıcı ilaçlar da verilebilir. MediExpert cerrahı, hasta ile karşılıklı görüşerek en iyi çözümü sunacaktır.

2. BAŞLANGIÇ KESİLERİ

Meme büyütme işleminin hastaya özel bir yaklaşımla uygulanabilir bir işlem olması nedeniyle, her bir hastanın özel estetik hedefleri gözetilerek, en uygun seçeneğin belirlenmesi için ameliyatta oluşturulabilecek kesi seçenekleri ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Hasta ile karşılıklı konuştuktan sonra MediExpert cerrahı, bir kesi oluşturacak ve özel bir alet ile aşağıdaki dört ana alandan birine implantın yerleştirilmesi için bir cep yaratacaktır:

 • Areolanın (meme başı etrafındaki koyu renkli alan) alt yarısı çevresinde (periareolar)
 • Koltuk altı alanı (transaksiller)
 • Meme eğrisinin altında (meme altı)
 • Göbek alanı (göbek deliğinden geçerek)

Oluşturulacak kesiler, görünür yara izlerinin kalma olasılığını en aza indirmek için mümkün olduğunca gizli kalacak yerlerde yapılır. Kesiler, kullanılan meme implantının tipine, istenen büyütmenin derecesine, hastanın anatomisine ve cerrah ile hastanın tercihlerine göre değişmektedir.

3. MEME İMPLANTININ VÜCUDA GİRİŞİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ

İmplantın yerleştirileceği cep oluşturulduktan sonra, implantlar yerlerine yerleştirilecektir. Yerleştirme işleminden sonra cerrah, yerleştirilen bölgeyi ve simetriyi kontrol ederek en uygun biçimde gerçekleştirilmelerini sağlayacaktır.


Meme implantlarının yerleştirilme ve konumlandırma yöntemi; kullanılan implantın tipine, istenen büyütme derecesine, vücut tipine ve cerrahın tavsiyelerine göre değişir.

4. KESİLERİN KAPATILMASI

Cerrah, implantın yerleştirilmesinin ve memelerin simetrisinin uygun olduğuna karar verdikten sonra, derin dokudan başlayarak yüzeye çıkan çok katmanlı dikişlerle kesiler kapatılır.

MEME BÜYÜTMENİN YARARLARI

Meme büyütme operasyonunun yararlarından bazıları şunlardır:

 • Memeleri daha sıkı, daha dolgun ve daha biçimli hale getirmek için istenen hacim artışı ve kıvrımların elde edilmesi
 • Göğüslerdeki asimetrinin dengelenmesi
 • Yaşlanma, hamilelik ve emzirme nedeniyle sarkmış memelerin kayıp hacminin geri kazanılması
 • Kıyafetlerin daha iyi uyması, yakışması
 • Vücutla orantılı daha dengeli bir fiziksel görünümün elde edilmesiyle genel olarak vücut biçiminin daha iyi hale gelmesi
 • Aşk hayatı daha iyi hale gelir
 • Kadınlar kendilerini daha rahat ve bedenlerinden emin hissederken öz güvenleri artar

CERRAHİ İŞLEMİN HEMEN SONRASINDA NELER OLABİLİR?

Ameliyat sonrası dönem, iyileşmenin hızla gerçekleşmesi ve hastanın toparlanması için son derece önemlidir. Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün, aşağıdaki belirtiler meydana gelebilir:

 • Pıhtılaşma veya fazla kanama olmadığından emin olmak için birkaç saat gözlem altında kalırsınız
 • Kendinizi büyük olasılıkla çok yorgun hissedeceksiniz
 • Kesiler, bir hafta kadar gazlı bezlerle sargılı kalabilir.
 • Birkaç gün boyunca memelerde ve meme uçlarında duyu azalması olabilir
 • Destekleyici bir cerrahi sutyen veya elastik bir bandaj takmanız istenebilir.
 • Şişmelerin oluşması normal kabul edilir ve bunlar sonraki haftalarda kademeli olarak azalır.

MEME BÜYÜTME İŞLEMİ NE KADAR SÜRER?

Kesinin yapıldığı yere, uygulanan anestezi türüne ve implantın yerleştirilme yöntemine göre tipik olarak 1-3 saat sürer.

BU İŞLEM İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?

Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için hastalar, 18 yaşından büyük olmalıdır.

MEME BÜYÜTME AMELİYATI SONRASINDA NASIL BİR AĞRI ORTAYA ÇIKAR?

Meme büyütme işleminden sonra hafif-orta şiddette olduğu bildirilen bir ağrı oluşur. Ağrı yönetilebilir niteliktedir ve olası herhangi bir rahatsızlığı azaltmak için, reçete edilen ağrı kesiciler kullanılarak kolayca kontrol edilir ve birkaç gün içinde azalır.

MEMELERİMDE DUYARLILIK KAYBI OLACAK MI?

Hastaların çoğu, meme uçlarında duyu değişikliği gerçekleştiğinden şikâyet etmese de duyu hissinin ameliyat öncesine göre biraz farklı olma ihtimali vardır. Duyu kaybının çoğu, genel olarak 2-3 ay içinde düzelir, ancak bazı durumlarda meme uçlarının ve yara çevresindeki bölgenin tamamen iyileşmesi, 2 yıla kadar sürebilir. Nadir durumlarda, his duyusu önceki hali ile karşılaştırıldığında %100 geri dönmeyebilir. Bu nadir durum genellikle, meme büyütme ile meme dikleştirme ameliyatları birleştirildiğinde meydana gelir.

Hassasiyet değişikliklerini etkileyen faktör, göğüs çapına uygun boyutlarda implant seçimidir. Burada, en iyi sonuçların elde edilebilmesi için vücut yapısına uygun implant seçiminin önemini bir kez daha vurgulamamız gerekir.

YARA İZİ KALIR MI?

Meme büyütme işleminden sonra bir dereceye kadar iz kalması kaçınılmazdır, ancak bu izler genellikle küçük ve düzdür ve zaman içinde giderek silikleşir. Ameliyattan hemen sonra, yara izi tipik olarak kırmızıdır ve fark edilir niteliktedir. Yara izi, daha sonra ince ve beyaz bir kesi çizgisi şeklini alacaktır. İzlerin görünümünü etkileyen birkaç faktör vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Yaş
 • Cildin esneklik derecesi
 • Ten renginin tonu
 • Genetik
 • Geçmişte güneşe maruz kalma
 • Gerçekleştirilen teknik
 • Cerrahın yeteneği
 • Bedenin iyileşirken verdiği tepki
 • Sigara içme
 • Alkol tüketimi
 • Ameliyat öncesi ve sonrası cerrahın talimatlarına uyulması

Ameliyat sonrasındaki aylarda iyileşme birkaç basamakta gerçekleşeceğinden, izlerin tamamen olgunlaşması bir yıl kadar sürebileceğinden ve bazen bu süre, yukarıdaki faktörlere bağlı olarak çok daha kısa olabileceğinden izlerin iyileşmesi için belirli bir zaman çizelgesi vermek zordur.

MediExpert'in önceliği, yara izinin olabildiğince az görülebilecek bir yerde saklı kalmasını sağlamaktır. Yara izinin kalıcılığının en aza indirgenmesi için hem ameliyat öncesinde hem de sonrasında uyulabilecek tüm talimatlara erişiminiz sağlanacaktır.

İYİLEŞME DÖNEMİ NE KADAR SÜRER?

Meme büyütme, iyileşmenin en hızlı olduğu kozmetik işlemlerden biridir. Ameliyattan sonra, dokular meme implantına alışıncaya kadar göğüs kafesi çevresinde bir miktar dolgunluk ve hassasiyet oluşması normaldir.

Şişlik ve geçici ağrı, meme büyütme işleminden sonra görülen tipik yan etkilerdir, ancak işlem sonrası görülen rahatsızlık genellikle hafif ila orta derecede olup, reçete edilen ağrı kesiciler tarafından birkaç gün boyunca kolayca yönetilebilir. Hastaların çoğu üç gün sonra ağrı kesici almayı bırakmaktadır. Göğüs kafesi bölgesinde oluşabilecek şişliklerin önlenmesi için sırtınız yukarıda kalacak şekilde uyumanız önerilir.

İyileşme süresi hastadan hastaya değişebilse de meme büyütme işleminden sonraki ilk iyileşme süresi genellikle 1-2 haftadır. Şişliğin çoğu, ilk birkaç haftadan sonra azalacaktır, buna karşılık şişliğin bir kısmının yaklaşık 6 ay boyunca belirli bir ölçüde kalması normaldir.

MEME BÜYÜTME AMELİYATINDAN SONRA HASTANEDE KALMAM GEREKİR Mİ?

Genellikle bu işlem, ayakta tedavi olarak sınıflandırılmaktadır, ancak ikincil işlemlerde veya düzeltme yapılması durumunda, hastaya refakat edebilecek bir yetişkinin bulunup bulunmamasına göre ameliyattan sonra bir gece hastanede kalmak gerekebilir.

DİKİŞLER NE ZAMAN ALINIR?

Dikişler atılırken, kendiliğinden çözünebilen malzeme kullanılır. Eğer çözünebilir malzeme kullanılmamışsa; cerrahi işlem sonrasındaki 7-10 gün arasında dikişler alınacaktır.

NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYABİLİRİM?

Hastaların çoğu, 3-7 gün içinde masa başı işlerine dönebilirler. Fiziksel aktivite gerektiren işlere dönmek ise 2-3 hafta sürebilir.

AMELİYATTAN SONRA ARAÇ SÜREBİLİR MİYİM?

Ameliyattan sonra araç sürmeye başlamak için genellikle 1 hafta geçmesi gerekir.

SPOR YAPMAYA NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM?

Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün kol hareketleri kısıtlı olacaktır. Sonuçların doğal bir görünüm alması amacıyla ameliyattan iki gün sonra, implant cebinin yumuşamasını ve esnemesini sağlamak amacıyla evde uygulayacağınız masaja başlamanız istenecektir.

Hastaların çoğu, ameliyattan sonraki 2 hafta içinde yaptıkları hafif egzersizlere başlayabilirken, bedenin üst kısmı ile ilgili egzersizler, ağırlık kaldırma ve yogaya 4-6 hafta sonra başlanabilir.

HAMİLE KALIRSAM MEMELERİME VE İMPLANTLARIMA NE OLUR?

Her şeyden önce meme implantları, gebe kalmak açısından bir risk oluşturmaz ve hamilelik sırasında meme implantları nedeniyle ortaya çıkabilecek olağan dışı istenmeyen durumlar bulunmamaktadır. Hamilelik sırasında, vücut sıvılarının birikmesi sonucunda memelerde şişkinlik ve gerginlik doğal bir süreç olarak ortaya çıkar. Bu durumun implantlar üzerinde hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Ancak, hamilelikle birlikte meme dokusunda genişleme olur; bu durumda meme dokusu az olan kadınlarda az miktarda büyüme oluşurken, meme dokusu daha fazla olan kadınlarda hamilelik sonrasında sarkmalar meydana gelebilir. Bu durumda, uygulanabilecek meme dikleştirme işlemi, görünümün düzeltilmesine yardımcı olabilir. Aslında, implant yerleştirilerek meme büyütme işleminin gerçekleştirildiği memelerin hacimlerini ve biçimlerini kaybetmeleri daha az görülür; bu nedenle belirgin değişiklikler ortaya çıkmamaktadır.

MEME BÜYÜTME İŞLEMİNDEN SONRA EMZİRMEK GÜVENLİ MİDİR?

İmplantlar bebeği ve anneyi etkilemediğinden, meme büyütme işleminden sonra bebeği emzirmek tamamen güvenlidir.

MEME BÜYÜTME İŞLEMİ YAPTIRINCA EMZİREBİLECEK MİYİM?

Bazı kadınlar, meme büyütme ameliyatı geçirseler de geçirmeseler de hiç emziremezken, bazıları ameliyattan önce hiç emzirmemiş olduklarından emzirebilecekleri ya da emziremeyecekleri hakkında fikirleri bulunmamaktadır. Ameliyattan önce emzirmiş olan kadınlarda, işlemden sonra düşük bir emzirememe riski oluşabilir.

İşlem sonrası nadir görülen emzirememenin, ameliyat sırasında süt kanallarının zarar görmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir; ya da bu durumun nedeni, yerleştirilen implantın süt kanalları ve etrafındaki meme dokusu üzerine baskı yapması olabilir. İmplantların fazladan oluşturduğu bu baskı, sütün memeye dolmasıyla ortaya çıkan baskıyla birleşince sütün kanallardan geçmesine izin vermeyebilir. Çalışmalar, nadir görülen emzirme güçlüğü riskinin çok büyük implantlarda artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

MEME BÜYÜTME İŞLEMİ DİĞER AMELİYATLARLA BİRLİKTE YAPILABİLİR Mİ?

Meme büyütme, farklı ameliyat türleriyle yapılabilir. Meme büyütme operasyonu ile en sık yapılan cerrahi operasyon Meme Dikleştirme dir. Risklerin ve komplikasyonların ayrı ayrı gerçekleştirilen iki ameliyatta olduğundan daha yüksek olduğunu destekleyen hiçbir bilimsel veri yoktur.

Aksine, bu ameliyatların birlikte yapılması ile elde edilecek yararlar vardır; iki ayrı ameliyatın birlikte yapılması, ayrı ayrı iki ameliyat riskinden kaçınılmasını sağlar, anestezi tek seferde bir kez uygulanmış olur ve bunlara bağlı olarak zaman ve bütçeden tasarruf sağlanır.

MEME İMPLANTLARININ ÖMRÜ NEDİR?

Ne yazık ki, ömrünün sonsuz olacağı garanti edilebilecek bir kozmetik cerrahi yoktur. Hem silikon hem de tuzlu su içeren implantlarla ortaya çıkabilecek en olası komplikasyon, implantta sızıntı veya delik gelişmesi anlamına gelen “yırtılmadır”.

İmplantların çoğunun ömrü, komplikasyonların ortaya çıkmadığı durumlarda, ortalama 10-20 yıl olsa da, bazılarının ömür boyu kalıcılığını koruması; bazılarında ise erken komplikasyonların ortaya çıkması nedeniyle bu konuda garanti verilememektedir.

FDA (Amerika Gıda ve İlaç Kurumu) tarafından yayınlanan son raporlara göre, ameliyatı izleyen ilk on yıl içinde kadınların %20'si meme implantlarında onarım yaptırmakta ya da yenisi ile değiştirmektedir.

İMPLANTLARIN YIRTILMASI TEHLİKELİ MİDİR?

Salin implantlarında meydana gelebilecek yırtılmalarda endişelenmek gerekmez, çünkü salin sadece steril tuzlu sudur ve implanttan kaçak yapması durumunda vücut tarafından doğal yollarla emilir. Yırtılan silikon implantlar da herhangi bir sağlık riski oluşturmamaktadır; ancak yırtılan implantların tespit edildikleri anda çıkarılması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Silikon içeren implant yerleştirilen kadınların işlemi takip eden ilk 3 yılın sonunda MRG (manyetik rezonans görüntüleme) çektirmeleri ve bunun sonrasında da birkaç yılda bir bu şekilde takip edilmeleri önerilmektedir.

MEME BÜYÜTME İŞLEMİNİN OLASI KOMPLİKASYONLARI VE RİSKLERİ

Meme büyütme işleminde kullanılan tekniklerin çok güvenli olmasına rağmen, bu işlemin de diğer tüm ameliyatlarda olduğu gibi bazı riskleri vardır. Meme büyütme ameliyatının, nadir görülen komplikasyonlardan bazıları şunlardır:

 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Meme başının duyarlılığında değişiklik olması
 • Kapsülde büzüşme (kontraktür)
 • Memelerde asimetri
 • İmplantın yer değiştirmesi
 • İmplanttan sızıntı olması
 • İmplantın parçalanması
 • Mamografi nedenli bozulmalar
 • Sönme
 • Elde edilen boyutun beklendiği gibi olmaması

SONUÇLARI NE ZAMAN GÖREBİLECEĞİM?

Memelerinizdeki değişiklikler ameliyattan hemen sonra belli olacaktır, ancak bu değişiklikler, sonuçların son hali değildir. Şişliğin azalması, cildin gerilmesi, yara izi iyileşmesi ve meme implantlarının, kullanılan implantın tipine, implantın büyüklüğüne, uygulanan tekniğe ve hastanın vücudunun buna göre iyileşmesine bağlı olarak yerlerine yerleşmesi birkaç ay sürebilir. Bu nedenle, şişkinliklerin tamamen ortadan kaybolması ve implantların yerlerine yerleşmeleri ile memelerinizin son şeklini ve görünümünü görmeniz genellikle altı ay almaktadır.

Ücretsiz Danışma

Numaranızı bırakın, sizi en kısa sürede arayalım
Whatsapp
Telefon