Penis Büyütme Estetiği (Falloplasti)

Tarih boyunca farklı kültürlerde, daha büyük penis sahibi olmak, erkekler tarafından daha erkeksi olmanın simgesi olarak kabul edilmiştir. Penisin boyutları, yaşam boyunca erkeklerin zihinlerini meşgul etmeye devam etmiş ve özellikle partnerlerinin cinsel gereksinimlerini tatmin etmek söz konusu olduğunda, bu konu daima tartışılan bir konu olmaya devam etmiştir.

“Penis büyüklüğünün önemi” ile ilgili yanıtlar hâlâ tartışılabilir olmakla birlikte, özellikle son yirmi yılda gerçekleştirilen penis büyütme ameliyatlarında toplum tarafından yaygın kabul görmemesine rağmen her yıl önemli bir artış görülmektedir.

Bu ameliyatla elde edilebilecek cinsel yararlar tartışmalı olsa da çoğu erkek, soyunma odasında ya da eşleriyle birlikteyken bazı durumlarda, penis büyüklüklerine güvenmedikleri için utandıklarını ya da dikkatlerinin sadece bu konuya odaklandığını ve endişe duyduklarını dile getirmektedir.

Gerek psikolojik gerekse fiziksel olan bu endişeler, penis büyütme ameliyatı ile kalıcı olarak düzeltilebilmektedir. Bu da erkeklerin, cinsel ilişki sırasında ve ilişkilerinde daha başarılı olmalarını sağlar ve kişiliklerini olumlu yönde etkiler.

PENİS BÜYÜTME NEDİR?

'Falloplasti' olarak da adlandırılan penis büyütme estetiği, penisin uzunluğunun, çevresinin ve/veya baş kısmının boyutlarını arttırmak için yapılan cerrahi bir işlemdir.

PENİS BOYUTU ÖNEMLİ MİDİR?

Tabu haline gelen bu soruya verilecek tek bir cevap, gerçekleştirilen çalışmalara rağmen, halen bulunmamaktadır. Bu konuda, kadınlar arasında da farklı görüşler bulunmaktadır. Bazıları büyüklüğün önemli olduğunu düşünmekte, bazıları ise penisin büyüklüğünü hiç de büyük bir sorun olarak görmemektedir.

Bu konudaki çeşitli çalışmaların sonuçları analiz edildiğinde elde edilen ortak sonuca göre, kadınların çoğunluğunun penis boyutunu 'bir dereceye kadar önemli' kabul ettiği ve daha büyük bir penise sahip erkekleri daha çekici bulduğu açıkça görülmektedir.

Öte yandan, yapılan araştırmalar; aynı zamanda kayda değer miktarda erkeğin, penis boyutlarından memnun olmadığını ve bunun da erkeklerin oluşturduğu genel izlenimi etkilediğini ve hem cinsel hem de sosyal yaşamlarında daha güvensiz olma eğiliminde olduklarını göstermektedir.

HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ UZUNLUK MU GENİŞLİK Mİ?

İncelenen çeşitli çalışmaların vardığı sonuca göre kadınların büyük çoğunluğu, genişliğin uzunluktan çok daha önemli olduğunu düşündüğünden bu soruya daha net bir yanıt vermek mümkün olmaktadır. Kadınların bu yanıtı vermelerinin temel nedeni, kadınlarda ortalama vajina (döl yolu) genişliğinin 10 cm olması ve duyarlılığı sağlayan sinirlerin çoğunun tam kanal girişinde kanalın tabanında ya da kanalın yanlarında bulunuyor olmasıdır.

AMELİYATTAN ÖNCE

Ameliyattan önce hastanın gerçekleştirilecek işlem için yeterince sağlıklı olduğundan emin olmak için aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir:

 • Sigara ve alkolden birkaç hafta uzak durulması
 • Kapsamlı tıbbi testlerin yapılması
 • Tıbbi geçmişin gözden geçirilmesi
 • İki hafta boyunca her türlü kan inceltici maddelerden uzak durulması
 • Komplikasyonlara yani istenmeyen durumlara neden olabileceğinden diğer tüm ilaçların ayrıntılı olarak gözden geçirilmesi
 • Bol su içilmesi
 • Uykusuz kalınmaması
 • Ameliyattan en az sekiz saat önce yemek yenmemesi ve bir şeyler içilmemesi

PENİS BÜYÜTME AMELİYATI YÖNTEMLERİ

Hem penis uzatma hem de kalınlaştırma ameliyatları, genel anestezi altında veya sedasyon uygulanarak yapılır. Cerrah hastaya danışarak en iyi çözümü sağlayacaktır.  

PENİS BOYUNU UZATMA (LİGAMENTOLİZ TEKNİĞİ)

Penis, vücudun dışında yer alan ve önde gelen bir bölgedir ve ayrıca vücudun içine uzanan bir iç kısmı bulunmaktadır. İç ve dış parçalar arasındaki oran hemen hemen aynıdır. Penisin iç kısmı, 'asıcı bağlar' adı verilen dokularla kasık kemiğine iliştirilmiş halde bulunmaktadır. Bu bağlar, penisin yukarı doğru sertleşme durumunu sürdürürler; bunun dışında penis işlevleri açısından başka rolleri bulunmamaktadır.

Penis büyütme işleminde, kasık kıllarının bulunduğu bölgede yaklaşık 3 cm'lik bir kesi oluşturulur. Daha sonra penisin içinde gizli kalan kısım, penisin bağlarının bir kısmının kesilmesi yoluyla ileri doğru kaydırılır. Böylelikle penisin görünür bölümünde gözle görülür bir uzama meydana gelir.

Sonuç olarak, penisin iç ve dış kısımları arasındaki oran, içerideki eğimli kısmın düz bir çizgiye dönüştürülmesiyle değiştirilir ve sonuçta penisin iç bölümü düzleştirilmiş olur. Bazı durumlarda, daha iyi sonuçlar elde etmek için kasıklardan yağ alma işlemi de yukarıdaki işlemlerle birlikte uygulanmaktadır.

Her ne kadar bu cerrahi teknik nispeten basit bir işlemmiş gibi görünse de beklenen sonuçların elde edilebilmesi için uzmanlık gerektiren birçok yönü bulunmaktadır.

 • Ereksiyon sırasında penis açısı:

  Birçok kişi uygulanan işlemin ardından 6 cm'ye kadar penis uzunluğu elde ettiğini iddia etmektedir. İçteki bağları çok az miktarda bırakarak ya da hiç bağ bırakmadan bu uzunluk artışını elde etmek teoride mümkün olabilir. Ancak; iç bağlar penisin sertleşme esnasındaki açısını düzenlediğinden, bu bağların büyük ölçüde kesilmesi ya da geride hiç bağ bırakılmaması, hastayı aşağı doğru bir ereksiyon (sertleşme) ile karşı karşıya bırakacağı için büyük risk taşır. Başarılı bir ilişki hâlâ mümkün olmasına ve penis sert değilken boyunun daha uzun olmasına rağmen penis açısı kaybolmuş olacaktır. Penis açısının kaybedilmesi ise birkaç santimetre uzunluğunun kazanılmasının yararlarının göz ardı kalmasına neden olacaktır.

 • Bağların yeniden bağlanmasını önleme:

  İç ve dış bağlar ayrıldığında aralarında bir boşluk meydana gelecektir. Bağların yeniden bağlanmasının önlenmesi için hastadan alınan bir doku parçasının doğru biçimde yerleştirilmesi önem taşımaktadır (silikon ve benzeri ürünler hastadan alınan doku yerine kullanılmaz). Yeni oluşturulan penis boyutunu korumak için germe cihazlarının kullanımı da dahil olmak üzere, ameliyat sonrası talimatlara hasta tarafından uyulması da aynı derecede önemlidir.

 • Yara dokusu:

  Kesinin tam olarak yapıldığı yer ve uzunluğu, iyi yapılmadığında estetik olarak rahatsız edici ve görünür olabilecek yara izi kalmasına neden olabileceğinden önemli bir rol oynar. Daha önemlisi, penise giren sinirlere ve damarlara zarar vermemek ve olduğu gibi kalmalarını sağlamak için penis kökü ile temastan kaçınılmalıdır. Cerrahlarımız, yara izlerinin iyice gizli kalmaları ve kasık kıllarıyla örtülmesi için kesileri, skrotum (testis torbaları) yoluyla giriş yaparak ya da penis gövdesinin tam üst kısmından girerek kasık bölgesinde oluşturmaktadır.

PENİS BOYUMDA NE KADAR UZAMA OLACAK?

Herkesin bu soruya doğrudan bir yanıt aradığını anlamak zor değildir. Ne yazık ki, hiç kimse bu işlemle yeniden şekillendirilmiş penisin uzunluğunun ne olacağını tam olarak tahmin edemez veya bu konuda garanti veremez. Her erkeğin vücut yapısının kendisine özgü olması gibi sonuçlar da etkili olacaktır. İşlemin etkisi, penisin sertleşmediği halinde daha belirgin olacaktır ve penisin bu durumunda, 2-4 santimetre arasında bir uzunluk artışı beklenmektedir. Bu rakamların altında ve üstünde boy değişiklikleri de görülebilir, ancak bu pek beklenen bir durum değildir ve nadir görülür. Öte yandan, sertleşme (ereksiyon) halindeki penis uzunluğunun genellikle 0,5-1,5 santimetre arasında artması beklenir. Yine de olasılığı düşük de olsa, bu rakamların altında ve üstünde boy değişiklikleri görülebilir. Bahsedildiği gibi daha fazla sayıda iç bağların kesilmesiyle daha fazla bir uzunluk artışı elde edilebilir; fakat bu, ereksiyon (sertleşme) sırasında penis açısının oluşmasını riske atacaktır. Belirtilen sayılardan daha fazla bir boy artışı olması olası olmakla birlikte nadir görülmektedir. Ameliyat sonrası bakım, sonuçların elde edilmesinde önemli rol oynamaktadır.

PENİS KALINLAŞTIRMA

Penisi kalınlaştırmak üzere uygulanan çeşitli yöntemler vardır. MediExpert, herhangi bir komplikasyon riskini en aza indirmek ve sonuçların daha doğal olması için yalnızca hastanın kendi yağını kullanır. Buna “otolog yağ dokusu transferi” denir.

Hastanın kendi yağ dokusu, küçük bir kesi oluşturularak karnından ya da uyluğundan alınır. Bu yağ, daha sonra kapsamlı olarak işlenir ve yavaşça penisin gövdesine enjekte edilir. Kullanılan dikişler çözünebilir materyalden üretilmiştir ve bu işlemden sonra neredeyse hiç iz oluşmaz. Yaklaşık bir hafta boyunca özel bir sargının uygulanması gerekir.

Penis kalınlaştırma, penisin boyunu uzatma ile karşılaştırıldığında, daha karmaşık bir işlemdir ve daha iyi sonuçlar elde etmek için hastanın kendisinden alınan yağ dokusunun doğru şekilde enjekte edilmesi daha fazla uzmanlık gerektirmektedir. Bu uygulamayla bile, çoğu hastada enjekte edilen yağın yarıdan fazlası vücut tarafından emilmekte ve kaybolmaktadır. Bazı hastalar ise daha şanslı olabilmektedir ve enjekte edilen yağın yaklaşık %90'ı kalıcı olabilmektedir. Bu rakamlarla da görüldüğü üzere penis kalınlaştırma işleminin sonuçları, penis boyu uzatmaya göre daha öngörülemez niteliktedir.

Bazıları, enjekte edilen yağın tamamının veya çoğunun peniste kaldığını ve bunun kullanılan özel modern teknikler ve cerrahın ustalığı ile bağlantılı olduğunu iddia edebilir. Ancak ne yazık ki bu iddialar gerçek değildir çünkü enjekte edilen yağın penis içinde kalacağı garantisi en azından henüz verilememektedir.

Hastalarımızın %80'inden fazlası, elde edilen sonuçların olabildiğince fazlasını elde etmek için penis uzatma ameliyatı ile penis kalınlaştırma ameliyatını birlikte yaptırmayı tercih etmektedir.

PENİSİMDEKİ KALINLAŞMA NE KADAR OLACAK?

Her erkeğin penis ve kasık bölgesinin farklı bir anatomik yapısı olduğu için, ne kadar kalınlaşma elde edileceğini kesin olarak tahmin etmek pek mümkün olmamaktadır. Enjekte edilen yağın çoğu genellikle vücut tarafından emildiğinden, penis kalınlığında ortalama %20-35 artış olmaktadır. Ameliyat sonrası için verilen talimatlara tam olarak uyulması, en iyi sonuçları alabilmek için büyük önem taşımaktadır. Verilen tavsiyeler arasında 3 ay süreyle penis çevresine masaj yapma gerekliliği de yer almaktadır.

PENİS BÜYÜTME CERRAHİSİNİN YARARLARI

Penis büyütme ameliyatının faydalarından bazıları şunlardır:

 • Penis uzunluğu ve/veya penis genişliğinde artma
 • Artan yaşam kalitesi
 • Daha erkeksi hissetme
 • İstenmeyen olaylar düşük orandadır.
 • Hızlı iyileşme
 • Hasta memnuniyeti yüksektir.
 • Kişinin kendine duyduğu güven ve saygıda artış

İŞLEM NE KADAR SÜRER?

Penis uzatma ameliyatı genel olarak 45-60 dakika sürer; penis kalınlaştırma ameliyatı ise yaklaşık 45 dakika sürer. İki işlemin aynı ameliyat sırasında yapılması yaklaşık 90 dakika sürer.

PENİS BÜYÜTME CERRAHİSİ AĞRILI MIDIR?

İşlem anestezi altında yapıldığından bireyler işlem sırasında herhangi bir ağrı hissetmezler. Ağrıya dayanıklılık bireyler arasında farklılıklar gösterse de hastaların çoğu ameliyattan sonra hafif ila orta derecede rahatsızlık hissederler. Bu ağrı, reçete edilen ağrı kesici ilaçlarla geçmektedir. Hastaların çoğu ameliyatı izleyen 4-5 gün sonra ağrı kesici almayı bırakır.

AMELİYATTAN SONRA YARA İZLERİ OLUŞACAK MI?

Penis büyütme ameliyatından sonra küçük bir yara izi kalır; ancak bu yara izi, planlanarak penis gövdesinin tam üzerinde oluşturulduğu için kasık kıllarının çıkmasından sonra üzeri kapanır ve zamanla rengi solar. Öte yandan, penis kalınlaştırma ameliyatından sonra neredeyse hiçbir iz kalmaz.

İYİLEŞME DÖNEMİ NE KADAR SÜRER?

Çoğu hastada ameliyat sonrasında hassasiyet, ağrı, morarma ve şişlik görülür. Penis kalınlaştırma ameliyatı yapıldığında daha belirgin şişkinlikler görülmektedir. Ağrı kesiciler tarafından kontrol edilebilen hafif ila orta derecede bir rahatsızlık olur. Hastaların çoğu ameliyatı izleyen 4-5 gün sonra ağrı kesici almayı bırakır. Morarmaların 1-3 hafta içerisinde düzelmesi beklenirken, geride kalan şişlikler birkaç hafta daha varlıklarını devam ettirebilir. Buz uygulanması ve testis torbalarının yükseğe kaldırılması şişliğin azaltılmasına yardımcı olmak için iyi bir çözüm olabilir; ancak donma ve ciltte hasara neden olabileceğinden, hastalar buzu doğrudan penisin ya da testis torbalarının üzerine yerleştirmemelidir.

Smoking and blood thinners should be avoided for at least 2 weeks following the surgery and loose fitting garments are strongly recommended to be worn during the recovery period. It is required to use stretching devices and wear weights for around 3 months which is inconspicuous in regular clothing in order to achieve the desired results. Initial recovery period is between 1-2 weeks following the surgery.

İŞLEMDEN SONRA HASTANEDE KALMAM GEREKİR Mİ?

Genellikle bu işlem "ayakta tedavi" sınıfında yer aldığından hastanede bir gece yatmaya gerek yoktur.

NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYABİLİRİM?

Hastaların çoğu, penis büyütme ameliyatını izleyen 2-3 gün içerisinde masa başı işlere başlayabilir.

NE ZAMAN DUŞ ALABİLİRİM?

Ameliyat bölgesinin temiz tutulması önerilir, ancak suyun doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Bunun yerine, iyileşme süresi içinde sünger veya yumuşak bir sabun bezi kullanılmalıdır.

AMELİYATTAN SONRA NE ZAMAN CİNSEL İLİŞKİ KURMAYA BAŞLAYABİLİRİM?

En iyi sonuçları elde etmek için penis büyütme ameliyatını takiben en az 4-5 hafta cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır.

EGZERSİZ YAPMAYA NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM?

Hafif egzersizler yapmaya bir hafta içinde başlayabilirsiniz. Ağır kaldırma, koşma ve yüksek enerjili sporlar gibi zorlu egzersizlerden altı hafta kaçınılmalıdır.

DİKİŞLER NE ZAMAN ALINIR?

Dikişler kendiliğinden çözünebilir özelliktedir ve iyileştikçe vücut tarafından emilecekleri için alınmaları gerekmez.

WILL MY PENIS WORK FOLLOWING SURGERY?

Ameliyatın ardından geçici olarak morarma, şişme ve duyarlılıkta değişme ortaya çıkacaktır ve bunlar genellikle birkaç hafta sonra geçmektedir. Peniste herhangi bir kalıcı işlev kaybının ortaya çıkma olasılığı sıfıra yakındır.

KREMLER, HAPLAR, VAKUM VE GERME CİHAZLARI PENİS BÜYÜTMEK İÇİN YARARLI OLUYOR MU?

Vakum ve germe cihazları hem penis boyunun uzamasını hem de penisi kalınlaştırmayı geçici olarak sağlayabilmektedir ancak uzun vadeli sonuçlar sağlamamaktadır. Öte yandan, bilimsel olarak işe yaradığı kanıtlanmış herhangi bir krem ya da hap yoktur. Penisin büyüklüğünün değiştirilmesi, penis anatomisinin değiştirilmesini gerektirir; bunun anlamı, haplar ve kremler dahil, bunu başarabilecek herhangi bir ürünün bulunmuyor olmasıdır.

İnternetten tanıtılan bu ürünlerin çoğu sahtedir ve faydadan çok zarar verir. Basit bir mantıkla; erkek nüfusunun neredeyse yarısının penislerinin büyüklüğünden memnun olmadığı gerçeği, en küçük bir güvenilirlik ihtimali bile olmayan bu ürünlerin neden dünyadaki muhtemelen en çok satılan ürünler haline geldiği gerçeğinin anlaşılmasına yardımcı olabilir. Aslında, penis büyütme ameliyatı, kalıcı sonuçlar sağlayan ve sonuçları kanıtlanmış tek seçenektir.

OLASI YAN ETKİLER VE KOMPLİKASYONLAR (İSTENMEYEN DURUMLAR) NELERDİR?

Hem penisin boyunun uzatılması hem de kalınlaştırılması genellikle düşük riskli işlemlerdir taşır ve önemli komplikasyonlar nadirdir. Komplikasyonlar çok düşük oranlarda görülüyor olmasına rağmen, tüm ameliyatlar bir miktar komplikasyon riski taşır. Penis büyütme ameliyatından sonra görülebilen nadir komplikasyonlardan bazıları şunlardır:

 • Anesteziye ait riskler
 • His kaybı
 • Şişme
 • Morarma
 • Kanama
 • İleri derecede ağrı
 • Göğüs ağrısı ve nefes darlığı
 • Enfeksiyon
 • Hematom
 • Cilt nekrozu
 • Asimetri

PENİS BÜYÜTME İÇİN CERRAHİ OLMAYAN BİR SEÇENEK VAR MI?

Ameliyat için doğru aday olmayan ve ameliyat yaptırma konusunda tereddütleri olan erkeklerde, yalnızca hiyalüronik asit içeren bir dolgu maddesi kullanarak penisin çevresi kalınlaştırılabilir ve glans (penis başı) büyütülebilir. Lokal anestezi altında penise dolgu maddesinin enjekte edildiği bu işlemin sonuçları geri döndürülebilmektedir.

Dolgunun büyük kısmı bir yıl içinde vücut tarafından emileceğinden, sonuçlar kalıcı değildir. Sentetik dolgu maddeleri söz konusu olduğunda, sonuçlar uzun ömürlü olabilir, ancak genellikle alerjik reaksiyonlar görülmektedir. Bütün bu bilgilerin ışığında, istenen sonuçların elde edilmesi için penis kalınlaştırma ameliyatı geride tek seçenek olarak kalmaktadır.

SONUÇLAR KALICI OLUR MU?

Germe egzersizleri ve germe cihazlarının kullanımı da dahil olmak üzere ameliyat sonrası talimatlara uyulduğu sürece hem penis uzatma hem de penis kalınlaştırma ameliyatının sonuçları kalıcıdır.

SONUÇLARIN SON HALİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Penis kalınlaşması için hastanın kendi yağının enjekte edilmesinden sonra (otolog yağ transferinden sonra) sonuçlar hemen görülürken, penis uzatma ameliyatının ardından nihai sonuçların görülmesi için üç-altı ay geçmesi gerekebilmektedir.

Ücretsiz Danışma

Numaranızı bırakın, sizi en kısa sürede arayalım
Whatsapp
Telefon